Segreguję, bo środowisko szanuję (10.12)

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie „Segreguję, bo środowisko szanuję” organizowanym przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Opolu.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwą segregacją i utylizacją odpadów oraz uświadomienie zagrożenia wynikającego z nadmiernego zaśmiecania środowiska.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, techniką dowolną. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i dokładny adres placówki.

Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu Pani Iwony Jaworskiej do 10 grudnia.