Rozporządzenie MEN

https://pixabay.com/pl/vectors/gwiazdka-zarejestruj-wykrzyknik-29274/

Szanowni Państwo, na podstawie par. 1 p. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że zawieszenie pracy szkół zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 r. A zatem: kształcenie na odległość będzie prowadzone nadal do 26.04.2020 r.