Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Ósmoklasiści!
Specjalnie dla Was na naszej stronie publikujemy materiały związane z rekrutacją w szkołach ponadpodstawowych.

W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadzone zostały zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Szczegóły znajdziecie w zakładce Doradztwo zawodowe. Bądźcie jednak czujni, ponieważ strona jest na bieżąco aktualizowana.

Powodzenia!