Rekrutacja 2020/2021

Drodzy ósmoklasiści,
przypominamy, iż na stronie Wydziału Oświaty w Opolu znajduje się link do „szkolenia” on line na temat rekrutacji oraz oferta kształcenia w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.

Przypominamy również, że 15 czerwca 2020 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych. Konto może założyć sam uczeń. Wówczas to uczeń jest dysponentem loginu i hasła. W takiej sytuacji, po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, uczeń sam może wpisać swoje oceny.