Projekt „Statek domem, żegluga matką”

Projekt „Statek domem, żegluga matką” to propozycja spotkania z dziedzictwem kulturowym, materialnym i niematerialnym Odry realizowana drogą warsztatów i lekcji muzealnych, także studiów terenowych prowadzonych z udziałem animatorów kultury, artystów i weteranów żeglugi śródlądowej.

Przy współudziale seniorów, weteranów żeglugi śródlądowej zgromadzono bogate materiały archiwalne, wspomnienia o dużej wartości historycznej, które prezentowane są m.in. na barce Irena.

9 października klasa 7a wybrała się na przystań pasażerską dla jednostek pływających w Opolu. Tam uczniowie wzięli udział w zajęciach na zabytkowej barce Irena z 1939 roku. To ostatnia z barek berlinek-pływający element Muzeum Odry, który służy do nagłaśniania o potrzebie ochrony dziedzictwa, kodzie genetycznym Odry.

Pan Mieczysław Balcerkiewicz z pasją omawiał zagadnienia o zabytkach (m.in. budowlach, jednostkach pływających) jako nośnikach informacji łączącej technikę z kulturą.

Było to bardzo ciekawe spotkanie.