Program Fundacji Kwitnące Talenty

logo

Zachęcamy do zapoznania się z programem Fundacji Kwitnące Talenty, która organizuje w najbliższym czasie kilka przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży.

Festiwal Zajęć Pozalekcyjnych w Talentowni w Opolu przy ul. Barlickiego 13 odbędzie się już teraz w weekend, czyli od 18 do 20 września. To około 30 bezpłatnych zajęć prelekcji, zajęć, warsztatów, pokazów oraz wystawców. Z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Informacja o inicjatywie oraz do zapisy na zajęcia

Projekt pn. Program Rozwoju przedsiębiorczości młodzieży finansowany z Narodowego Banku Polskiego dla młodzieży od 13 roku życia z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Informacja o inicjatywie oraz do zapisy na zajęcia

Projekt pn. Opolskie Talenty finansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla młodzieży od 13 roku życia z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Informacja o inicjatywie oraz do zapisy na zajęcia