Program dla szkół – nabiał i owoce w klasach I – V

Szanowni Rodzice!
Zmieniły się zasady „Programu dla szkół” – nabiał i owoce w klasach I – V.
W przypadku uczniów, którzy mają korzystać z programu, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej „Informację o przetwarzaniu danych osobowych” oraz wypełnić „ Zgodę na udział dziecka w programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021” (Dokumenty opracowane przez autorów programu).

Komplet podpisanych dokumentów należy złożyć w świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2020 r.