Profilaktyka bezpieczeństwa

obrazek policjant

Z początkiem marca w ramach współpracy z Policją nasi uczniowie wzięli udział w cyklu spotkań poświęconych profilaktyce bezpieczeństwa. Celem warsztatów było ukierunkowanie rozwoju uczniów na osiągnięcie wszechstronnej dojrzałości oraz zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów w różnych sytuacjach życiowych.

Razem z maskotką opolskiej Policji Policusiem uczniowie przypomnieli sobie znaki drogowe, zasady przechodzenia przez jezdnię, sposoby zachowania się podczas nieobecności dorosłych w domu, numery alarmowe i reguły dotyczące wzywania pomocy oraz wytyczne dotyczące dbania o zwierzęta domowe.