Próbny egzamin ósmoklasisty w dniach 30.03-1.04.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych w dniach 30 marca do 1 kwietnia 2020r.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są w pliku pdf poniżej oraz na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

W szczegółowych sprawach dotyczących egzaminu kontaktować będzie się z Państwem wychowawca klasy.