Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty w PSP nr 29 w Opolu będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
3 marca, godz. 7.30 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, sala 161, 162, 163, 166
4 marca, godz. 7.30 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, sala 161, 162, 163, 166
5 marca, godz. 7.30 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, sala 161, 162, 163, 166

Na egzamin Uczeń przynosi ze sobą przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Każdy z Uczniów powinien mieć przy sobie legitymację szkolną. Uczeń może mieć przy sobie małą wodę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Obowiązuje strój galowy.

Prosimy, aby Uczniowie przystępujący do egzaminu byli obecni w szkole w poszczególnych dniach od godz. 7.20.