Powrót uczniów do nauki stacjonarnej

https://pixabay.com/pl/vectors/info-informacji-pomocy-us%C5%82ugi-146075/

Drodzy Rodzice,

w związku z powrotem dzieci do nauki stacjonarnej, nasza szkoła podejmuje szereg działań, aby ten czas był przyjazny uczniom i pozwolił na stopniową, ponowną adaptację do rzeczywistości szkolnej. Chcielibyśmy pozyskać również od Państwa informacje dotyczące potrzeb, niepokojów i obaw Waszych dzieci. W najbliższym czasie wychowawcy (poprzez e-dziennik) przekażą Państwu ankietę na ten temat. Prosimy o odpowiedzi na zawarte w niej pytania i podzielenie się z nami Państwa sugestiami.

                                                                                                              Rada Pedagogiczna
                                                                                            Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29
                                                                                                     im. Armii Krajowej w Opolu