Powitanie wiosny

obrazek kwiatek

21 marca to jeden z najważniejszych punktów w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Całe szczęście klasy młodsze jeszcze zdążyły powitać upragnioną wiosnę przed przejściem na nauczanie zdalne.

Przez cały tydzień wszystkie klasy miały możliwość odwiedzać wiosenny pokój zagadek zorganizowany przez szkolny zespół wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. Towarzyszyły nam również gry ruchowe, zabawy terenowe na świeżym powietrzu, zagadki logiczne oraz wiosenne zadania plastyczne.