Półkolonie zimowe

obrazek bałwanek

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów mailowych, informujemy, że po analizie informacji otrzymanych ze szkół, ustalone zostały miejsca organizacji półkolonii dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych miasta Opola. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie i chęć współorganizowania półkolonii zimowych w roku szkolnym 2020/2021.

Zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie MEN, zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Wytyczne przesyłamy w załączeniu. W bieżącym roku szkolnym przygotowaniem i realizacją wypoczynku zimowego w Opolu zajmują się Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Półkolonie będą odbywały się w następujących obiektach szkolnych:

Młodzieżowy Dom Kultury
PSP nr 5
PSP nr 14 
PSP nr 20
PSP nr 21
PSP nr 33

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
PSP nr 1
PSP nr 2
PSP nr 11
PSP nr 15
PSP nr 24
PSP nr 28
PSP nr 29

Jednocześnie przypominamy o terminach turnusów półkolonijnych w roku 2021 oraz kosztach pobytu:

– I turnus: 4-8 stycznia, z wyłączeniem 6 stycznia (Święto Trzech Króli)  koszt: 270 zł(wysokość opłaty dla ucznia: 170 zł)

– II turnus: 11-15 stycznia – koszt: 300 zł (wysokość opłaty dla ucznia: 200 zł)

Dzieciom biorącym udział w półkoloniach zostaną zapewnione dwa posiłki – drugie śniadanie i obiad, opieka pedagogiczna, zajęcia programowe i materiały do ich realizacji.

Uczniowie mają możliwość wyboru miejsca realizacji wypoczynku. Nabory uczestników półkolonii prowadzą: Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Do 21 grudnia br. zostaną zebrane karty kwalifikacyjne uczestników (skany) i nastąpi weryfikacja liczby grup półkolonijnych w poszczególnych szkołach. Wszelkie informacje dotyczące procedury rekrutacji, w tym: termin składania karty kwalifikacyjnej uczestnika, wzór karty kwalifikacyjnej, termin płatności, są dostępne na stronach: www.mdk.opole.pl, www.mos.opole.pl.