Półkolonie letnie MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu organizuje półkolonie letnie dla dzieci w wieku 6-13 lat spędzających wakacje w Opolu.

5-dniowe turnusy odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, w dwóch budynkach MDK: w budynku głównym przy ul. Strzelców Bytomskich 1 oraz w filii nr 1 przy ul. Skautów Opolskich 10 (na osiedlu Armii Krajowej).

W programie: STACJONARNE warsztaty artystyczne, projekcje filmowe, zabawy integracyjne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe w ogrodach MDK, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. UWAGA! W przypadku złagodzenia obostrzeń sanitarnych, program półkolonii zostanie uzupełniony o wycieczki i wyjścia poza teren placówki wypoczynku.

Terminy turnusów w roku 2020:

  1. turnus: 6-10 lipca
  2. turnus: 13-17 lipca
  3. turnus: 20-24 lipca
  4. turnus: 27-31 lipca
  5. turnus: 3-7 sierpnia
  6. turnus: 10-14 sierpnia
  7. turnus: 17-21 sierpnia

Aby zapisać dziecko, należy:
1) sprawdzić dostępność miejsc na wybranym turnusie (informacji udziela sekretariat MDK),
2) przelać na konto MDK opłatę za wybrany turnus (numer konta: 82 1160 2202 0000 0002 1626 3447, tytuł przelewu: półkolonia letnia, nr turnusu, imię i nazwisko dziecka),
3) okazać w sekretariacie MDK potwierdzenie dokonanego przelewu,
4) złożyć w sekretariacie MDK dokładnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (formularz karty wydawany jest po okazaniu potwierdzenia przelewu).

UWAGA!
1) Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Samo dokonanie przelewu NIE OZNACZA zgłoszenia dziecka ani NIE GWARANTUJE mu miejsca na liście uczestników półkolonii.

2) W celu uzyskania FAKTURY VAT należy – PRZED DOKONANIEM PRZELEWU – przesłać dane do faktury (koniecznie z numerem NIP) na adres: ksiegowosc@mdk.opole.pl . Brak takich danych lub ich spóźnione przesłanie UNIEMOŻLIWI wystawienie faktury VAT na prowadzoną działalność gospodarczą. Fakturę będzie można odebrać w sekretariacie MDK (ul. Strzelców Bytomskich 1) najwcześniej trzeciego dnia roboczego po dokonaniu przelewu.

Regulamin uczestnictwa w półkolonii, procedury bezpieczeństwa podczas wypoczynku oraz oświadczenie rodzica znajduje się na stronie organizatora.