Plan lekcji klas w okresie zawieszenia zajęć

W związku z wejściem w życie dnia 25.03.2020 r. Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż plan lekcji w okresie zawieszenia zajęć poszczególnych klas uległ zmianie.