Pismo Prezesa GUS

Dziękuję za udział w spisie powszechnym.
Od 12 do 24 listopada zostanie przeprowadzone badanie kontrolne, które jest podstawowym sposobem oceny jakości pozyskanych danych. Jego wyniki służą ocenie jakości aspektów badania spisowego oraz umożliwiają udoskonalenie przyszłych spisów.

Badanie kontrolne będzie polegało na kontakcie telefonicznym z numeru 228288888. Rozmowa potrwa około 10 min.