Piernik świątecznie zdobiony (16.12)

piernik


Zapraszamy do udziału w konkursie „Piernik świątecznie zdobiony” organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu.

Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji pieczenia i zdobienia świątecznych pierników.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wypieku domowego z ciasta piernikowego przedstawiającego motyw związany ze świętami Bożego Narodzenia.

Technika uzyskania formy piernika jest dowolna: wycięcie foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba, relief w cieście, forma przestrzenna. Technika zdobienia dowolna.

Wypiek może przybrać formę pracy przestrzennej np. chatka z piernika, domek z piernika lub inny ciekawy wyrób piernikowy., albo formę figury płaskiej wykonanej z ciasta piernikowego i artystycznie udekorowanej.

Cała praca konkursowa musi nadawać się do spożycia i zostać wykonana z wykorzystaniem składników dopuszczonych do obrotu w handlu artykułami spożywczymi.

Wyrób powinien być ułożony na sztywnej podkładce (np. tekturowej) i zapakowany szczelnie w przezroczysty celofan z możliwością wglądu podczas oceny przez jury.
Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, opiekuna oraz nazwę szkoły.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni zgłosić się za pomocą karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem do dnia 16 grudnia do Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu telefonicznie (77) 474 53 59, mailowo sekretariat@zsz4.opole.pl lub osobiście.

Prace należy donieść do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 do 16 grudnia.