Ozdoba świąteczna (9.12)

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastyczno-technicznym „Ozdoba świąteczna”.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci polskich tradycji i zwyczajów świątecznych, rozbudzenie fantazji i pomysłów twórczych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunkiem udziału w konkursie jest własnoręczne wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej w formie przestrzennej, wielkości max. 50 cm, w dowolnym kształcie z zastosowaniem dowolnych technik.

Pracę należy złożyć u koordynatora konkursu Pani Beaty Berger do 9 grudnia.