Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna

Od 1 maja 2021r. rozpoczyna działalność nowy Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży przy Fundacji Dom.

Świadczone wsparcie jest bezpłatne (w ramach kontraktu z NFZ). Ośrodek pozwoli na zapewnienie przyjaznej i dostępnej opieki specjalistów dla dzieci i młodzieży, a co najważniejsze zapewni również pomoc ich bliskim. Zakres wsparcia dostosowany będzie indywidualnie do potrzeb każdej Rodziny. Kompleksowa opieka oparta będzie na pracy terapeutycznej w Ośrodku i w środowisku dziecka, współpracy z instytucjami edukacyjnymi (szkoły, przedszkola, itp.), specjalistycznymi ośrodkami diagnostycznymi oraz ośrodkami wsparcia (poradnie psychologiczno –pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej oraz każda placówka mająca realny wpływ na poprawę funkcjonowania Rodziny). Ośrodek środowiskowego wsparcia to element nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Ośrodek działa w ramach pierwszego poziomu referencyjnego. Oznacza to, że udziela wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego oraz środowiskowego. Nie jest wymagane skierowanie do specjalistów. Założenie modelu pozwala na minimalizowanie sytuacji, w której pierwsza konfrontacja kryzysu psychicznego dziecka odbywa się na poziomie oddziału psychiatrycznego lub innych nieodwracalnych dla psychiki dziecka działań. Włączenie Rodziny oraz innych instytucji wspierających w proces terapeutyczny pomoże wyposażyć najbliższych w narzędzia radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz w sposób kompleksowy, wielopłaszczyznowy zapewni dziecku pomoc.

Kto udziela wsparcia w Ośrodku?
Zespół psychologów, psychoterapeutów oraz terapeuta środowiskowy wspierających bezpłatnie dzieci i młodzież uczącą się do 21 roku życia oraz ich Rodziny

Dla kogo jest ośrodek?
– dla osób w kryzysie
– dla osób mających trudności w relacjach z rówieśnikami czy też najbliższymi
– dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania
– dla rodziców/opiekunów odczuwających trudności wychowawcze

Jak wygląda pierwsza wizyta?
Będzie to wizyta diagnostyczna podczas, której zostanie przeprowadzony wywiad pozwalający na rozpoznanie potrzeb i odpowiedni dobór wsparcia.
Następnie pacjent zostanie przekierowany do odpowiedniego specjalisty.

Jak się zgłosić ?
Rejestracja
Osobiście: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00
Fundacja DOM
ul. Szymanowskiego 1, 45-724 Opole
tel. rejestracja: 77 459 81 10