Organizacja nauki od 4 maja

https://pixabay.com/pl/vectors/gwiazdka-zarejestruj-wykrzyknik-29274/

Od wtorku, 4 maja 2021 r., zgodnie z zapowiedzią rządu, uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, przypominamy o obowiązujących procedurach zgodnych z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie przypominamy, że uczniów obowiązuje plan zajęć stacjonarnych. Informujemy również, że od 4 maja powracają do siatki godzin zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Świetlica pracuje według planu.