Ogólnopolski konkurs plastyczny „My kochamy las” (12.04)

obrazek las

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym „My kochamy las, las kocha nas” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez zachęcenie do odkrywania, dostrzegania roli terenów leśnych oraz wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy z zakresu technik: malarstwo, rysunek.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o mieszkańcach naszych lasów. Praca powinna być płaska z elementami przestrzennymi, typu origami (nie dopuszczone jest użycie materiałów sypkich, spożywczych, innych tego typu podobnych). Praca powinna być tak wykonana, by można by było przypiąć ją do sztalugi i wszystkie elementy pracy dobrze się będą trzymać. Technika dowolna. Format pracy: min. A3, max. A1

Prace należy składać do szkolnego koordynatora konkursu jest Pani Magdalena Ślusarczyk w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia.