Ogólnopolski Konkurs na Projekt Historyczny (19.04)

pióro

Zapraszamy do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Historyczny pt. „Póki nie jest za późno”, którego organizatorem jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów  i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku.

Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 19 kwietnia 2020 r. na adres mailowy: konkursnaprojekt@cmjw.pl. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 czerwca. Organizacja finału konkursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, odbędzie się stacjonarnie lub online. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie Muzeum i przesłane drogą mailową uczestnikom konkursu.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia, sprawozdania i oświadczenia znajdują się w załączniku. Formularz zgłoszeniowy proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo.