Oferta edukacyjna PSP nr 29

 Oferta edukacyjna PSP nr 29:
- realizacja autorskich i ogólnopolskich projektów edukacyjnych
- bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
- współpraca ze środowiskiem lokalnym
- rozwijanie talentów uczniów
- wycieczki edukacyjne
- rozwijanie umiejętności programowania
- realizacja programów profilaktycznych
- dodatkowe zajęcia sportowe i językowe