Konkurs plastyczny „Niepełnosprawni są wśród nas” (8.02)

farby

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-8 do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. „Niepełnosprawni są wśród nas”. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych dzieci oraz pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i możliwości zaprezentowania swoich umiejętności uczestnikom konkursu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tematem w formacie A3 lub A4 techniką dowolną: ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe, akwarele, wycinanka, wydzieranka, kolaż, techniki mieszane itp.

Zdjęcie bądź skan pracy wraz z załącznikiem należy przesłać mailowo do szkolnego koordynatora konkursu – Pani Aleksandry Lewandrowskiej w terminie do 8 lutego 2021r. na adres: a.lewandrowska@psp29.opole.pl