Nie bądź obojętny, pomóż bezdomnym zwierzętom

Szkolne Koło Wolontariatu w dniach 18-22 listopada organizuje zbiórkę karmy dla bezdomnych kotów i psów na rzecz schroniska dla zwierząt znajdującego się przy ulicy Warszawskiej w Opolu.

Zbieramy także legowiska, obroże, smycze, miski, zabawki, koce, kołdry, ręczniki, pościel, poduszki, ryż, makaron, kaszę oraz środki czystości (ręczniki papierowe, płyny do podłogi itp.).

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.

Dary prosimy przynosić do sali 263 lub do dyżurnych zlokalizowanych przy parkiecie szkolnym codziennie rano.

Organizatorem i koordynatorem akcji jest Pani Anna Chałubek.

Za ofiarność, dziękujemy.