Nasza uczennica w Młodzieżowej Radzie Miasta

https://pixabay.com/pl/vectors/medal-niebieski-wst%C4%85%C5%BCka-nagroda-303422/

Gratulujemy Marcie Popów – uczennicy z klasy 7a, przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, która dostała się do Młodzieżowej Rady Miasta.

Swoją postawą, aktywnością, osiągnięciami dydaktycznymi i artystycznymi zapracowała sobie na takie wyróżnienie i ogromny sukces. Życzymy Marcie owocnej pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta, której członkowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/wyniki-naboru-do-mlodziezowej-rady-miasta-w-opolu