Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki” (6.04)

https://pixabay.com/pl/illustrations/farby-p%C4%99dzelki-paleta-malowanie-1945856/

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mój ulubiony bohater literacki” organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 20 w Opolu.

Celem konkursu jest rozwijanie twórczej aktywności i wyobraźni dziecka oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem wyłącznie pasteli olejnych. Tematem prac mają być ulubieni bohaterowie wyłącznie literatury dziecięcej.

Prace plastyczne w formacie A4 reprezentanci szkół będą wykonywać na miejscu pod okiem Jury tj. w PSP nr 20 w Opolu im. Księcia Jana Dobrego ul. Grudzicka 48.

Prace będą tworzone indywidualnie i z wykorzystaniem własnych materiałów.
Wszystkie prace powinny być podpisane na odwrotnej stronie rysunku w prawym dolnym rogu (tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela). Do każdej pracy powinna być dołączona zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

Ocenie prac podlegać będzie: zgodność z tematyką, pomysłowość, walory artystyczne, estetyka, kreatywność, oryginalność interpretacji plastycznej.

Zgłoszenia należy kierować do koordynatora konkursu Pani Grażyny Kruk do 6 kwietnia.