Matematyczny wszechświat (9.12)

Zachęcamy uczniów klas 1-3 do udziału w Ogólnopolskim konkursie matematyczno-plastycznym „Matematyczny wszechświat” pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3. Pracę należy wykonać własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich). Praca powinna być opatrzona tytułem, dodatkowo może dodać krótki opis.

Pracę konkursową z pisemną zgodą na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz metryczką należy dostarczyć do koordynatora konkursu Pani Małgorzaty Kurek do 9 grudnia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.