MAKIETA UPAMIĘTNIAJĄCA LOSY ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ (21.01)

Zapraszamy do udziału w konkursie „Makieta upamiętniająca losy żołnierzy Armii Krajowej” .

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o Patronie Szkoły i pielęgnowanie tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu makiety przedstawiającej wybrane zdarzenie związane z bohaterem Armii Krajowej, jego losem wojennym lub powojennym.

Kryteria oceny prac:
– zgodność makiety z powyższym tematem konkursu,
– zapisanie nazwy zdarzenia, którego dotyczy makieta, data lub imię i nazwisko postaci, data,
– podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora, podaniem klasy,
– estetyka, pomysłowość, samodzielność i solidność wykonania,
– dociekliwość autora – chęć upamiętnienia konkretnej osoby lub zdarzenia związanego z AK.

Wszystkie podpisy należy umieścić z przodu makiety.

Szczegółowe informacje o sposobie wykonania makiety można skonsultować z Panią Kariną Pawliczek, natomiast wybrane zdarzenie lub wybór postaci z Panią Alicją Grzegorczyk lub z nauczycielami historii.

Termin oddawania prac mija 21 stycznia. Makiety zależy dostarczyć do Pani Kariny Pawliczek.

Wybrane prace konkursowe będą pokazane podczas akademii lub zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Koordynatorem konkursu jest Pani Alicja Grzegorczyk.