Literacka Zimówka (3.02)

pióro

Literacka Zimówka” to konkurs na wiersz. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie wraz z kołem literackim PMDK.

Celem konkursu jest propagowanie aktywności pisarskiej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postawy odważnego dzielenia się własną twórczością.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie autorskiego, dotąd niepublikowanego wiersza o tematyce zimowej na adres organizatora.

Ocenie podlegać będzie ciekawe ujęcie zimowego tematu oraz wrażliwość poetycka autora.

Wydruk pracy konkursowej oraz załącznik (karta zgłoszenia) należy lub dostarczyć do koordynatora konkursu Pani Magdaleny Brandt do 3 lutego w dwóch podpisanych egzemplarzach. Utwór powinien być opisany w następujący sposób: kategoria ( wiersz), imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły/placówki, telefon oraz e-mail szkoły/placówki, imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu, numer telefonu do rodziców/opiekunów uczestnika konkursu.