Listek wdzięczności (21.01)

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Listek wdzięczności” .

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o Patronie Szkoły i pielęgnowanie tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz dbanie o poprawną polszczyznę.

Przedmiotem konkursu jest napisanie w jednym lub w kilku zdaniach – za co jesteś wdzięczny wybranej postaci związanej z Armią Krajową. Praca konkursowa powinna być umieszczona na jednej stronie namalowanego i wyciętego z brystolu listka, na tej samej stronie podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą. Praca nie powinna być mniejsza od dłoni dorosłego.

Kryteria oceny:
– zgodność z powyższymi wymaganiami konkursu, z jego tematyką,
– bezbłędność zapisu,
– estetyka wykonania,
– dociekliwość w poszukiwaniu konkretnych powodów wdzięczności dla wybranego bohatera Armii Krajowej.

Wskazówka: Zadbaj o konkret, np. Jestem wdzięczna Leonowi Zdzisławowi Stroińskiemu za to, że wracał piechotą z Zamościa do Warszawy i mimo zmęczenia przyszedł punktualnie na powstańczą zbiórkę, pokazał mi, jak się pokonuje trudności.

Uczestnicy mogą się skonsultować z koordynatorem konkursu.

Termin oddawania prac mija 21 stycznia. Prace należy przekazać koordynatorowi konkursu Pani Alicji Grzegorczyk.

Wybrane prace konkursowe zostaną pokazane i odczytane podczas akademii.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.