Listek wdzięczności (21.01)

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Listek wdzięczności” .

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o Patronie Szkoły i pielęgnowanie tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz dbanie o poprawną polszczyznę.

Przedmiotem konkursu jest napisanie w jednym lub w kilku zdaniach – za co jesteś wdzięczny wybranej postaci związanej z Armią Krajową. Praca konkursowa powinna być umieszczona na jednej stronie namalowanego i wyciętego z brystolu listka, na tej samej stronie podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą. Praca nie powinna być mniejsza od dłoni dorosłego.

Kryteria oceny:
– zgodność z powyższymi wymaganiami konkursu, z jego tematyką,
– bezbłędność zapisu,
– estetyka wykonania,
– dociekliwość w poszukiwaniu konkretnych powodów wdzięczności dla wybranego bohatera Armii Krajowej.

Wskazówka: Zadbaj o konkret, np. Jestem wdzięczna Leonowi Zdzisławowi Stroińskiemu za to, że wracał piechotą z Zamościa do Warszawy i mimo zmęczenia przyszedł punktualnie na powstańczą zbiórkę, pokazał mi, jak się pokonuje trudności.

Termin oddawania prac mija 21 stycznia. Prace należy przekazać koordynatorowi konkursu Pani Jolancie Małachowskiej lub wychowawcy klasy.

Wybrane prace konkursowe zostaną pokazane i odczytane podczas akademii.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.