Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych
DO UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM KURSIE
PRZYGOTOWUJĄCYM DO EGZAMINU PO ÓSMEJ KLASIE
MATEMATYKA
JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI 
JĘZYK NIEMIECKI
OFERUJEMY:
- indywidualne podejście
- pracę w małych grupach
- przyjemną atmosferę
- zachowanie pełnego reżimu sanitarnego
DZIĘKI ZAJĘCIOM:
- powtórzysz, uzupełnisz, usystematyzujesz wiedzę wymaganą na egzaminie
- nabędziesz umiejętności rozwiązywania zadań, zarówno otwartych jak i zamknietych
- omówisz lektury, których znajomość jest konieczna na egzaminie
- opanujesz sprawnośc rachunkową oraz umiejętności niezbędne na egzaminie z matematyki
- sprawdzisz poziom swojej wiedzy i umiejętności na egzaminie próbnym pod koniec kursu
formularz zgłoszeniowy na
www.plo6-opole.pl/strefa-8-klasisty.html