Kurs pierwszej pomocy

W październiku uczniowie klas młodszych uczestniczyli w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez Pana Marcina Sokołowskiego.

Poprzez praktyczne działania dzieci uczyły się prawidłowo wzywać pomoc do poszkodowanego, zakładać opatrunki, bandażować, usztywniać złamane kończyny. Układały poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Na fantomach trenowały masaż serca. Zaznajomiły się także z obsługą defibrylatora.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom Młodego Ratownika.

Organizatorem warsztatów była Pani Małgorzata Romanowska.