Kontakt z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

obrazek

W konsekwencji stanu epidemii, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie regulacjami prawnymi Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmieniła formy pracy i kontaktu z Klientami.

Szczegóły w załączniku.