Konkursy „W drodze do Polski”

nuty

W ramach obchodów 100. rocznicy trzeciego powstania śląskiego Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego organizuje konkurs literacko-plastyczny „W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich”. Ponadto Muzeum Czynu Powstańczego we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich organizuje „Festiwal Śląskiej i Powstańczej Piosenki”.

Festiwal kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Zadaniem uczestników jest wykonanie jednej, wybranej przez siebie pieśni powstańców śląskich lub piosenki o powstaniach śląskich.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2021 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie).

Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się w Sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie) w dniach 13-14 maja 2021 r.

W dniu 11 czerwca 2021 r. w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny (ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny) odbędzie się koncert laureatów festiwalu.
Więcej szczegółów w regulaminie oraz na stronie internetowej Organizatora.

Konkurs literacko-plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województw opolskiego i śląskiego.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej zainspirowanej wybranym tekstem literackim odnoszącym się do tematyki powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku (teksty literackie stanowią załącznik do regulaminu).

Prace należy przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 28 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny, z dopiskiem konkurs literacko-plastyczny.

Więcej szczegółów w regulaminie oraz na stronie internetowej Organizatora.