Konkursy przedmiotowe w PSP nr 29

ilustracja notes

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do udziału w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym organizowanych na terenie naszej szkoły:
– język polski (19 października)
– język angielski (22 października)
– język niemiecki (13 października)
– historia (23 października)
– geografia (21 października)
– biologia (7 listopada)
– matematyka (12 listopada)
– chemia (20 listopada)
– fizyka (20 listopada)

Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem.

Konkursy przeprowadzone zostaną zgodnie z „Zasadami organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021”.

Życzymy powodzenia!