Konkurs programistyczny (10.10)

ilustracja

Zapraszamy do udziału w konkursie programistycznym, którego organizatorem jest spółka Giganci Programowania Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Tematem przewodnim konkursu jest „Bezpieczeństwo w Internecie”.

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie projektu programistycznego wykonanego w programie Scratch (gra lub animacja) pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Iwona Giecewicz.

Regulamin