Konkurs plastyczny „Zwierzę to nie rzecz” (30.06)

Ogólnopolski konkurs plastyczny  "Zwierzę to nie rzecz"
technika dowolna
termin 30.06
adres: Biuro Senatorskie
44-100 Tychy
ul. S. Grota-Roweckiego 42-44 lok. 103
z dopiskiem Konkurs plastyczny konkursu plastycznego "Zwierzę to nie rzecz"
Organizator
G. Morawska Stacecka, D. Gliwińska-Breś i K. Majchrzak