Konkurs plastyczny „Świat oczami młodych” (18.05)

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” .

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Internetu.

Tematem przewodnim czwartej edycji konkursu, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, jest Wolontariat.

Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat i dzieli się na dwa etapy.
W pierwszym koordynator wyłania maksymalnie trzy najlepsze prace.
W drugim etapie skany najlepszych prac koordynator przesyła organizatorom konkursu „Świat oczami młodych” za pośrednictwem strony www.oczamimlodych.pl

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu znaczka pocztowego w formacie A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości) w orientacji poziomej , który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy. Pracę należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Praca musi dać się zeskanować.
Na pracy nie wolno umieszczać:
– ramki
– napisów
– podpisu autora
– nominału znaczka
– napisu „Polska”
– napisu „PWPW”
– znaków towarowych, logotypów.

Skan pracy należy przesłać do koordynatora konkursu Pani Grażyny Kruk na adres mailowy g.kruk@psp29.opole.pl do 18 maja. W tytule maila należy wpisać Konkurs Świat oczami młodych.

Regulamin

Zgoda opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Pomoc > Jak zaprojektować znaczek?