Konkurs plastyczny „Portret mojego zwierzątka” (9.10)

obrazek - kot

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Portret mojego zwierzątka”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu portretu zwierzątka hodowanego przez ucznia (lub zwierzątka , które dziecko chciałoby mieć) w dowolnej technice (wydzieranka, kredki, ołówek, flamastry, kolaż, malowanie farbami itp), na kartce formatu A4.

Celem konkursu jest poznawanie świata zwierząt, wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi oraz motywowanie do pogłębiania wiedzy o zwierzętach.

Prace należy złożyć do koordynatora konkursu Pani Beaty Berger (s. 260) do 09.10.20 (piątek).