Konkurs plastyczny #NaszaFlagaPL (12.04)

flaga Polski

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 

Przygotowane prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora.

Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.