Konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do szkoły” (16.10)

https://pixabay.com/pl/illustrations/farby-p%C4%99dzelki-paleta-malowanie-1945856/

W związku z realizacją przez Komendę Miejską Policji w Opolu we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów klas 3 szkół podstawowych miasta Opola pn. „Moja bezpieczna droga do szkoły” .

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tematem w formacie A4/A3, techniką – pisak, kredka, farba, wyklejanka. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora oraz adres.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Pracę wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem należy złożyć u szkolnego koordynatora konkursu Pani Justyny Hubisz do 16 października.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 października 2020 r.