Konkurs plastyczny „Kroszonki opolskie” (26.02)

Marszałek Województwa Opolskiego
ANDRZEJ BUŁA
zaprasza do udziału w
XXX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
PLASTYKI OBRZĘDOWEJ
KROSZONKI
OPOLSKIE 2021
organizowanym przez
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Zasady uczestnictwa:
Prace konkursowe zostaną wykonane w trybie zdalnym, w domu.
Wykonane prace należy dostarczyć do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
w terminie do 26.02.2021 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie
internetowej muzeum: https://muzeumwsiopolskiej.pl/