Konkurs plastyczny „Dzień Dziecka z legendami śląskimi” (15.06)

https://pixabay.com/pl/illustrations/farby-p%C4%99dzelki-paleta-malowanie-1945856/

W imieniu Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Dzień Dziecka z legendami śląskimi”. 

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie kolażu ilustrującego jedną ze śląskich legend.

Trzy najbardziej kreatywne prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi upominkami Instytutu Śląskiego.

Zasady konkursu są następujące:
1. Prace w formie kolażu muszą mieć formę płaską i być wykonane w formacie A4.
2. Mogą być one wysyłane przez rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli w imieniu niepełnoletnich uczestników.
3. Kolaże należy opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko autora, temat pracy, nazwę szkoły, numer telefonu oraz adres e-mail dziecka bądź opiekuna.
4. Prosimy nadesłać je pocztą na adres: Instytut Śląski, ul. Piastowska 17, 45–082 Opole, bądź złożyć w Sekretariacie Instytutu (pok. 303) w godzinach 8.00–15.00.
5. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna (formularz).
6. Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora do 15 czerwca.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora.