Konkurs plastyczno – techniczny „Mój Mikołaj” (7.12)

Mikołaj

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno – technicznym „Mój Mikołaj”.

Celem konkursu jest pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przestrzennej postaci Mikołaja (może być sama głowa).

Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą  imię i nazwisko autora oraz klasę.

Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.

Koordynatorem konkursu jest Pani Iwona Jaworska

Zdjęcia prac należy przesłać na adres mailowy organizatora i.jaworska@psp29.opole.pl  do 7  grudnia 2020 r. W tytule maila należy wpisać: konkurs „Mój Mikołaj”.

Zwycięzcy otrzymają nagrodę i dyplom za udział w konkursie.