Konkurs-Pix Programming Challenge PL (29.11)

obrazek komputer

Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej.

Konkurs składa się z 3 etapów: Eliminacji, Półfinałów oraz Finałów. Finał polskiej edycji konkursu Pix Programming Challenge odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

Rejestracja konkursu rozpoczyna się 14 września i trwa do 29 listopada do godz. 20:00.

Uczestnik musi posiadać konto w bezpłatnej aplikacji PixBlocks. Po zalogowaniu się na swoim koncie, należy kliknąć przycisk „Pix Programming Challenge”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostanie przyznany dostęp do zadań konkursowych.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Iwona Giecewicz.