Konkurs na stworzenie mema (31.03)

ilustracja

W imieniu Archiwum Państwowego w Opolu zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie mema reklamującego stronę internetową prowadzoną przez Archiwum Państwowe w Opolu – www.powstancyslascy.pl.

Celem konkursu jest włączenie się w obchody rocznic powstań śląskich przypadające na lata 2019-2021 oraz rozszerzenie wiedzy historycznej uczniów o tematy z zakresu historii lokalnej.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Projekt mema wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres mailowy organizatora do dnia 31.03.2021 r. z dopiskiem o treści: „Konkurs na mema”. Przesłanie mema jest równoznaczne z udostępnieniem go na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA).