Konkurs muzyczny „Śpiewamy i wirusom się nie damy” (20.10)

nuty

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu ogłoszonego na stronie urzędu marszałkowskiego „Śpiewamy i wirusom się nie damy” dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe polega na zaśpiewaniu w zespole i nagraniu piosenki Mali Wojownicy. Grupa musi liczyć co najmniej 5 a maksymalnie 25 osób.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy i nowych zachowań w zakresie higieny i profilaktyki związanej z zagrożeniem pandemią Covid-19.

Organizatorem Konkursu „Śpiewamy i wirusom się nie damy”  jest Zarząd Województwa Opolskiego, a koordynatorem jest Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego we współpracy z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO.

Termin nadsyłania nagrań mija 20 października 2020 roku.

Pytania dotyczące uczestnictwa należy kierować drogą mailową na adres:  promocjacovid19@opolskie.pl.