Konkurs multimedialny „Odnawialne źródła energii w kadrze” (15.11)

obrazek przedstawiający taśmę filmową

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym „Odnawialne źródła energii w kadrze”, którego organizatorem jest PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu oraz Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu.

Celem konkursu jest m.in. poszerzanie wiadomości o odnawialnych źródłach energii oraz sposobach ich wykorzystania oraz wykorzystanie multimediów w dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych i artystycznych dzieci i młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji teatralnej (filmiku), kabaretowej, pantomimicznej, muzycznej lub plastycznej. Prezentacja powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej określonej tematyki:
– Odnawialne źródła energii w służbie człowieka
– Konieczność ograniczania emisji zanieczyszczeń, efekt cieplarniany
– Wykorzystanie energii wiatru przez człowieka
– Wykorzystanie energii słońca przez człowieka
– Wykorzystanie energii wody przez człowieka
– Wykorzystywanie powietrza przez człowieka
– Powietrze a zdrowie.

Łączny czas prezentacji konkursowej nie może być krótszy niż 3 minuty i nie
może przekroczyć 20 minut.